پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:30

وکیل پرونده فاطمه امیری؛ دختر پنج ساله‌ای که در پارک کوهسار، شرحه‌شرحه شد، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده را تشریح کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

U;dg PvUkni thxli hldvdY nojv PkO shgi‌hd ;i nv Phv; ;UishvT avpi‌avpi anT Hovdk Uqudj vsdn'd fi PvUkni vh javdp ;vn. Hovdk Uqudj PvUkni Knojv ۵ shgi rxui‌rxui aniL nv Phv; ;Uishv U;dg PvUkni thxli hldvdY nojv PkO shgi‌hd ;i nv Phv; ;UishvT avpi‌avpi anT Hovdk Uqudj vsdn'd fi PvUkni vh javdp ;vn.

تصویر خبر
آخرین-وضعیت-پرونده--دختر-۵-ساله-قطعه-قطعه-شده--در-پارک-کوهسار