پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:30

شادی کودکان موجب تقویت روحیه، انگیزه‏، عزت نفس و پایداری آنان می‏شود. والدین می‏توانند با استفاده از روش‏های ساده‏ ی زیر، شادی و نشاط را در وجود بچه ‏ها زنده نگهدارند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ahnd ;Un;hk lUOf jrUdj vUpdiT hk'dci‏T ucj kts U Phdnhvd Hkhk ld‏aUn. Uhgndk ld‏jUhkkn fh hsjthni hc vUa‏ihd shni‏ d cdvT ahnd U kahx vh nv UOUn fIi ‏ih ckni k'inhvkn. Hdh tvckn ahn ld‌oUhidn? ahnd ;Un;hk lUOf jrUdj vUpdiT hk'dci‏T ucj kts U Phdnhvd Hkhk ld‏aUn. Uhgndk ld‏jUhkkn fh hsjthni hc vUa‏ihd shni‏ d cdvT ahnd U kahx vh nv UOUn fIi ‏ih ckni k'inhvkn.

تصویر خبر
-آیا-فرزند-شاد-می-خواهید-
برچسب های مرتبط: