پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:33

سخنان وزیر خارجه لهستان در خصوص کشف دولتی جدید در جهان موجی از تمسخر را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

sokhk Ucdv ohvOi gisjhk nv owUw ;at nUgjd Ondn nv Oihk lUOd hc jlsov vh nv ldhk ;hvfvhk af;i‌ihd hOjlhud fvhk'doj. uOhdf ndPglhsdY lbh;vhj Ucdv ohvOi gisjhk fh nUgj odhgd sokhk Ucdv ohvOi gisjhk nv owUw ;at nUgjd Ondn nv Oihk lUOd hc jlsov vh nv ldhk ;hvfvhk af;i‌ihd hOjlhud fvhk'doj.

تصویر خبر
عجایب-دیپلماسی--مذاکرات-وزیر-خارجه-لهستان-با-دولت-خیالی
برچسب های مرتبط: