پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:33

مربی لیورپول در جریان بازی شب گذشته مقابل ساوتهمپتون که با شکست یک بر صفر همراه شد کاغذی به استوریج داد که نوشته درون آن سوال‌ برانگیز شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lvfd gdUvPUg nv Ovdhk fhcd af 'baji lrhfg shUjilPjUk ;i fh a;sj d; fv wtv ilvhi an ;hybd fi hsjUvdO nhn ;i kUaji nvUk Hk sUhg‌ fvhk'dc an. nv ;hybd ;i ;gUP fi hsjUvdO nhn Ii Idcd kUaji ani fUn? lvfd gdUvPUg nv Ovdhk fhcd af 'baji lrhfg shUjilPjUk ;i fh a;sj d; fv wtv ilvhi an ;hybd fi hsjUvdO nhn ;i kUaji nvUk Hk sUhg‌ fvhk'dc an.

تصویر خبر
در-کاغذی-که-کلوپ-به-استوریج-داد-چه-چیزی-نوشته-شده-بود-
برچسب های مرتبط: