پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:33

رئیس پلیس آگاهی ناجا از اشرف اطلاعاتی و عملیاتی پلیس بر روی فعالیت قاچاقچیان خبر داد و گفت: پلیس آگاهی ، اقدامات و اشراف اطلاعاتی بر روی باندها و جرائم سازمان یافته قاچاق کالا انجام داده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds Pgds H'hid khOh hc havt hxghuhjd U ulgdhjd Pgds fv vUd tuhgdj rhIhrIdhk ofv nhn U 'tj: Pgds H'hid T hrnhlhj U havht hxghuhjd fv vUd fhknih U Ovhml shclhk dhtji rhIhr ;hgh hkOhl nhni hsj. havt hxghuhjd U ulgdhjd Pgds fv tuhgdj rhIhrIdhk/hfghy ‌6 hUgUdj hc xvdr tvlhkni khOh vmds Pgds H'hid khOh hc havt hxghuhjd U ulgdhjd Pgds fv vUd tuhgdj rhIhrIdhk ofv nhn U 'tj: Pgds H'hid T hrnhlhj U havht hxghuhjd fv vUd fhknih U Ovhml shclhk dhtji rhIhr ;hgh hkOhl nhni hsj.

تصویر خبر
اشرف-اطلاعاتی-و-عملیاتی-پلیس-بر-فعالیت-قاچاقچیان-ابلاغ--6-اولویت-از-طریق-فرمانده-ناجا
برچسب های مرتبط: