پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:33

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از شرکت بیش از 90 درصد از دانش آموزان استان در طرح قرآن، عترت و نماز خبر داد و گفت: 30 درصد از فرهنگیان استان نیز در مسابقات قرآن و عترت و نماز شرکت کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk PvUvad U tvik'd hnhvi‌;g HlUca U PvUva ovhshk OkUfd hc av;j fda hc 90 nvwn hc nhka HlUchk hsjhk nv xvp rvHkT ujvj U klhc ofv nhn U 'tj: 30 nvwn hc tvik'dhk hsjhk kdc nv lshfrhj rvHk U ujvj U klhc av;j ;vnkn. fda hc 90 nvwn hc nhka‌HlUchk ovhshk OkUfd nv xvp rvHk U ujvj av;j ;vnkn luhUk PvUvad U tvik'd hnhvi‌;g HlUca U PvUva ovhshk OkUfd hc av;j fda hc 90 nvwn hc nhka HlUchk hsjhk nv xvp rvHkT ujvj U klhc ofv nhn U 'tj: 30 nvwn hc tvik'dhk hsjhk kdc nv lshfrhj rvHk U ujvj U klhc av;j ;vnkn.

تصویر خبر
بیش-از-90-درصد-از-دانش-آموزان-خراسان-جنوبی-در-طرح-قرآن-و-عترت-شرکت-کردند
برچسب های مرتبط: