پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:34

کرمان – هیئت داوران جشنواره «خشت اول» اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی این جشنواره در دو بخش عکس و پوستر را اعلام کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;vlhk – idmj nhUvhk OakUhvi Koaj hUgL hshld vhi dhtj'hk fi lvpgi kihdd hdk OakUhvi nv nU foa u;s U PUsjv vh hughl ;vn. hshld vhi dhtj'hk fi lvpgi kihdd OakUhvi oaj hUg hughl an ;vlhk – idmj nhUvhk OakUhvi Koaj hUgL hshld vhi dhtj'hk fi lvpgi kihdd hdk OakUhvi nv nU foa u;s U PUsjv vh hughl ;vn.

تصویر خبر
اسامی-راه-یافتگان-به-مرحله-نهایی-جشنواره-خشت-اول-اعلام-شد
برچسب های مرتبط: