پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:35

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: در پروژه چهارخطه اردبیل به مشگین‌شهر با تخصیص اعتبار کم و ضعیف نمی‌توان پروژه را پیش برد چرا که از بابت منابع ملی شدیدا تحت فشار هستیم و بدهی و مطالبات به پیمانکاران پروژه نیز بالای 270 میلیارد ریال است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv;g vhi U aivshcd hsjhk hvnfdg 'tj: nv PvUCi Iihvoxi hvnfdg fi la'dk‌aiv fh jowdw hujfhv ;l U qudt kld‌jUhk PvUCi vh Pda fvn Ivh ;i hc fhfj lkhfu lgd andnh jpj tahv isjdl U fnid U lxhgfhj fi Pdlhk;hvhk PvUCi kdc fhghd 270 ldgdhvn vdhg hsj. 270 ldgdhvn vdhg fi Pdlhk;hvhk PvUCi Iihvoxi hvnfdg fi la'dk‌aiv fnid nhvdl lndv;g vhi U aivshcd hsjhk hvnfdg 'tj: nv PvUCi Iihvoxi hvnfdg fi la'dk‌aiv fh jowdw hujfhv ;l U qudt kld‌jUhk PvUCi vh Pda fvn Ivh ;i hc fhfj lkhfu lgd andnh jpj tahv isjdl U fnid U lxhgfhj fi Pdlhk;hvhk PvUCi kdc fhghd 270 ldgdhvn vdhg hsj.

تصویر خبر
270-میلیارد-ریال-به-پیمانکاران-پروژه-چهارخطه-اردبیل-به-مشگین-شهر-بدهی-داریم
برچسب های مرتبط: