پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:35

به مدیر فروش و مدیر بازرگانی خانم جهت کار در شرکت صمت در قم نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود ... نوشته استخدام مدیر فروش و بازرگانی در شرکت صمت در قم اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi lndv tvUa U lndv fhcv'hkd ohkl Oij ;hv nv av;j wlj nv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn vcUli oUn ... kUaji hsjonhl lndv tvUa U fhcv'hkd nv av;j wlj nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lndv tvUa U fhcv'hkd nv av;j wlj nv rl fi lndv tvUa U lndv fhcv'hkd ohkl Oij ;hv nv av;j wlj nv rl kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn vcUli oUn ... kUaji hsjonhl lndv tvUa U fhcv'hkd nv av;j wlj nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-مدیر-فروش-و-بازرگانی-در-شرکت-صمت-در-قم