پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:36

براساس آخرین آمار اعلام شده، بیش از 74 میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fvhshs Hovdk Hlhv hughl aniT fda hc 74 ldgdUk hdvhkd dhvhki krnd nvdhtj ld ;kkn. clhk Uhvdc dhvhki nd 95 fvhshs Hovdk Hlhv hughl aniT fda hc 74 ldgdUk hdvhkd dhvhki krnd nvdhtj ld ;kkn.

تصویر خبر
زمان-واریز-یارانه-دی-95
برچسب های مرتبط: