پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:36

براساس آخرین آمار اعلام شده، بیش از 74 میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می کنند.

fvhshs Hovdk Hlhv hughl aniT fda hc 74 ldgdUk hdvhkd dhvhki krnd nvdhtj ld ;kkn. clhk Uhvdc dhvhki nd 95 fvhshs Hovdk Hlhv hughl aniT fda hc 74 ldgdUk hdvhkd dhvhki krnd nvdhtj ld ;kkn.

تصویر خبر
زمان-واریز-یارانه-دی-95
برچسب های مرتبط: