پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:36

مربی لیورپول پس از باخت تلخ شب گذشته به ساوتهمپتون در جام اتحادیه اظهار داشت: این نتیجه هم برای من و هم برای رقیب بسیار ناامیدکننده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lvfd gdUvPUg Ps hc fhoj jgo af 'baji fi shUjilPjUk nv Ohl hjphndi hzihv nhaj: hdk kjdOi il fvhd lk U il fvhd vrdf fsdhv khhldn;kkni hsj. ;gUP: kjdOi khhldn ;kkni‌hd fUnT il fvhd lk U il fvhd vrdf! lvfd gdUvPUg Ps hc fhoj jgo af 'baji fi shUjilPjUk nv Ohl hjphndi hzihv nhaj: hdk kjdOi il fvhd lk U il fvhd vrdf fsdhv khhldn;kkni hsj.

تصویر خبر
کلوپ--نتیجه-ناامید-کننده-ای-بود--هم-برای-من-و-هم-برای-رقیب-
برچسب های مرتبط: