پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:36

اردبیل – عضو هیئت‌مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران یکی از مشکلات جامعه امروزی را تمرکزگرایی و بخشی بودن دستگاه اداری دولت عنوان کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvnfdg – uqU idmj‌lndvi hkOlk Ohlui‌akhsd hdvhk d;d hc la;ghj Ohlui hlvUcd vh jlv;c'vhdd U foad fUnk nsj'hi hnhvd nUgj ukUhk ;vn. nsj'hi hnhvd nUgj foad hsj/kdhclkn vUd;vn 'tj'U isjdl hvnfdg – uqU idmj‌lndvi hkOlk Ohlui‌akhsd hdvhk d;d hc la;ghj Ohlui hlvUcd vh jlv;c'vhdd U foad fUnk nsj'hi hnhvd nUgj ukUhk ;vn.

تصویر خبر
دستگاه-اداری-دولت-بخشی-است-نیازمند-رویکرد-گفتگو-هستیم
برچسب های مرتبط: