پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:36

صبح امروز و با حضور جمع کثیری از پیشکسوتان و مسئولان ورزش، مراسم اولین سالگرد درگذشت سیدجواد رفوگر برگزار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

wfp hlvUc U fh pqUv Olu ;edvd hc Pda;sUjhk U lsmUghk UvcaT lvhsl hUgdk shg'vn nv'baj sdnOUhn vtU'v fv'chv an. lvhsl hUgdk shg'vn nv'baj sdnOUhn vtU'v fv'chv an wfp hlvUc U fh pqUv Olu ;edvd hc Pda;sUjhk U lsmUghk UvcaT lvhsl hUgdk shg'vn nv'baj sdnOUhn vtU'v fv'chv an.

تصویر خبر
مراسم-اولین-سالگرد-درگذشت-سیدجواد-رفوگر-برگزار-شد
برچسب های مرتبط: