پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:37

در جریان معاملات بازار آزاد امروز تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با پانزده هزار تومان افزایش مواجه بود؛ ضمن اینکه قیمت هر یورو نیز به ٤٣٤٣ تومان رسید.

nv Ovdhk luhlghj fhchv Hchn hlvUc jivhkT iv rxui s;i jlhl fihv Hchnd xvp rndl fh Phkcni ichv jUlhk htchda lUhOi fUnY qlk hdk;i rdlj iv dUvU kdc fi ٤٣٤٣ jUlhk vsdn. s;i xvp rndl ١٥ ichv jUlhk 'vhk an nv Ovdhk luhlghj fhchv Hchn hlvUc jivhkT iv rxui s;i jlhl fihv Hchnd xvp rndl fh Phkcni ichv jUlhk htchda lUhOi fUnY qlk hdk;i rdlj iv dUvU kdc fi ٤٣٤٣ jUlhk vsdn.

تصویر خبر
سکه-طرح-قدیم-١٥-هزار-تومان-گران-شد
برچسب های مرتبط: