پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:37

ایرنا نوشت:سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: هفتاد و یکمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی ساعت 24 روز یکشنبه 26 دیماه واریز می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hdvkh kUaj:shclhk intlknshcd dhvhki ih hughl ;vn: itjhn U d;ldk lvpgi hc Pvnhoj dhvhki krnd shuj 24 vUc d;akfi 26 ndlhi Uhvdc ld aUn. dhvhki krnd kdli af d;akfi 26 nd lhi Uhvdc ld aUn hdvkh kUaj:shclhk intlknshcd dhvhki ih hughl ;vn: itjhn U d;ldk lvpgi hc Pvnhoj dhvhki krnd shuj 24 vUc d;akfi 26 ndlhi Uhvdc ld aUn.

تصویر خبر
یارانه-نقدی-نیمه-شب-یکشنبه-26-دی-ماه-واریز-می-شود
برچسب های مرتبط: