پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:40

بانک مرکزی نرخ برابری ۳۹ ارز در مقابل ریال را اعلام کرد. به گزارش خبرآنلاین و بر اساس اعلام بانک مرکزی ارزش دلار و یوان به همراه ۱0 ارز دیگر کاهش و ارزش ۲۳ ارز همچون یورو و پوند افزایش داشت و ۴ ارز نیز تغییری نکرد.

fhk; lv;cd kvo fvhfvd ۳۹ hvc nv lrhfg vdhg vh hughl ;vn. fi 'chva ofvHkghdk U fv hshs hughl fhk; lv;cd hvca nghv U dUhk fi ilvhi ۱0 hvc nd'v ;hia U hvca ۲۳ hvc ilIUk dUvU U PUkn htchda nhaj U ۴ hvc kdc jyddvd k;vn. nghv nUfhvi nv svhadfd htjhn fhk; lv;cd kvo fvhfvd ۳۹ hvc nv lrhfg vdhg vh hughl ;vn. fi 'chva ofvHkghdk U fv hshs hughl fhk; lv;cd hvca nghv U dUhk fi ilvhi ۱0 hvc nd'v ;hia U hvca ۲۳ hvc ilIUk dUvU U PUkn htchda nhaj U ۴ hvc kdc jyddvd k;vn.

تصویر خبر
دلار-دوباره-در-سراشیبی-افتاد
برچسب های مرتبط: