پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:41

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به احیای سالی 10 درصد از بافت‌های فرسوده شهری کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkn'hk lOgs aUvhd hsghld nUgj vh l;gt fi hpdhd shgd 10 nvwn hc fhtj‌ihd tvsUni aivd ;vnkn. nUgj l;gt fi hpdhd shgd 10 nvwn hc fhtj‌ihd tvsUni aivd an klhdkn'hk lOgs aUvhd hsghld nUgj vh l;gt fi hpdhd shgd 10 nvwn hc fhtj‌ihd tvsUni aivd ;vnkn.

تصویر خبر
دولت-مکلف-به-احیای-سالی-10-درصد-از-بافت-های-فرسوده-شهری-شد
برچسب های مرتبط: