پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:42

وکیل پرونده فاطمه امیری؛ دختر پنج ساله‌ای که در پارک کوهسار، شرحه‌شرحه شد، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده را تشریح کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

U;dg PvUkni thxli hldvdY nojv PkO shgi‌hd ;i nv Phv; ;UishvT avpi‌avpi anT Hovdk Uqudj vsdn'd fi PvUkni vh javdp ;vn. Uqudj PvUkni nojv ۵ shgi rxui‌rxui ani nv Phv; ;Uishv fi ;Oh vsdn? U;dg PvUkni thxli hldvdY nojv PkO shgi‌hd ;i nv Phv; ;UishvT avpi‌avpi anT Hovdk Uqudj vsdn'd fi PvUkni vh javdp ;vn.

تصویر خبر
وضعیت-پرونده-دختر-۵-ساله-قطعه-قطعه-شده-در-پارک-کوهسار-به-کجا-رسید-