پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:43

خسرو باقری در فایل صوتی پیش رو به این پرسش ها که آیا اخلاقیات و احکام عبادی دین با عقلانیت اراتباط دارد می پردازد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

osvU fhrvd nv thdg wUjd Pda vU fi hdk Pvsa ih ;i Hdh hoghrdhj U hp;hl ufhnd ndk fh urghkdj hvhjfhx nhvn ld Pvnhcn. Hdh hoghrdhj U hp;hl fh urghkdj hvjfhx nhvn? osvU fhrvd nv thdg wUjd Pda vU fi hdk Pvsa ih ;i Hdh hoghrdhj U hp;hl ufhnd ndk fh urghkdj hvhjfhx nhvn ld Pvnhcn.

تصویر خبر
آیا-اخلاقیات-و-احکام-با-عقلانیت-ارتباط-دارد-