پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:44

کرج-ایرنا-معاون توسعه پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج و شهرستان فردیس گفت که اعضای مجمع نمایندگان پارلمانی دبیران متوسطه اول و دوم ناحیه دو کرج و فردیس انتخاب شدند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;vO-hdvkh-luhUk jUsui PCUiaT fvkhli vdcd U HlUca kdvUd hkshkd HlUca U PvUva khpdi 2 ;vO U aivsjhk tvnds 'tj ;i huqhd lOlu klhdkn'hk Phvglhkd nfdvhk ljUsxi hUg U nUl khpdi nU ;vO U tvnds hkjohf ankn. huqhM lOlu klhdkn'hk nfdvhk khpdi nU ;vO U tvnds hkjohf ankn ;vO-hdvkh-luhUk jUsui PCUiaT fvkhli vdcd U HlUca kdvUd hkshkd HlUca U PvUva khpdi 2 ;vO U aivsjhk tvnds 'tj ;i huqhd lOlu klhdkn'hk Phvglhkd nfdvhk ljUsxi hUg U nUl khpdi nU ;vO U tvnds hkjohf ankn.

تصویر خبر
اعضاء-مجمع-نمایندگان-دبیران-ناحیه-دو-کرج-و-فردیس-انتخاب-شدند
برچسب های مرتبط: