پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:45

اخیرا پرونده ای در دادگاه یکی از شهرهای جنوبی تشکیل شده و بر اساس مستندات موجود، یکی از مربیان رده های پایه تهران که هدایت یک تیم ریشه دار را بر عهده دارد تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hodvh PvUkni hd nv nhn'hi d;d hc aivihd OkUfd ja;dg ani U fv hshs lsjknhj lUOUnT d;d hc lvfdhk vni ihd Phdi jivhk ;i inhdj d; jdl vdai nhv vh fv uini nhvn jpj jurdf rqhdd rvhv 'vtji hsj. lihOl luvUt jpj jurdf rqhdd rvhv 'vtj hodvh PvUkni hd nv nhn'hi d;d hc aivihd OkUfd ja;dg ani U fv hshs lsjknhj lUOUnT d;d hc lvfdhk vni ihd Phdi jivhk ;i inhdj d; jdl vdai nhv vh fv uini nhvn jpj jurdf rqhdd rvhv 'vtji hsj.

تصویر خبر
مهاجم-معروف-تحت-تعقیب-قضایی-قرار-گرفت
برچسب های مرتبط: