پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:46

شرکت شاخص برق ایریک در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود با شرایط زیر در دفتر تهران استخدام نماید. ... نوشته استخدام شرکت شاخص برق ایریک اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

av;j ahow fvr hdvd; nv kzv nhvn nv vhsjhd j;ldg ;hnv oUn fh avhdx cdv nv ntjv jivhk hsjonhl klhdn. ... kUaji hsjonhl av;j ahow fvr hdvd; hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl av;j ahow fvr hdvd; av;j ahow fvr hdvd; nv kzv nhvn nv vhsjhd j;ldg ;hnv oUn fh avhdx cdv nv ntjv jivhk hsjonhl klhdn. ... kUaji hsjonhl av;j ahow fvr hdvd; hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-شرکت-شاخص-برق-ایریک
برچسب های مرتبط: