پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:46

تمرین پیش از بازی پرسپولیس مقابل سایپا در حضور پیشکسوت این تیم برگزار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jlvdk Pda hc fhcd PvsPUgds lrhfg shdPh nv pqUv Pda;sUj hdk jdl fv'chv an. fvhk;U Pd'dv ;hvj fhcd vtdud/ pqUv d; Pda;sUj nv jlvdk svoPUahk jlvdk Pda hc fhcd PvsPUgds lrhfg shdPh nv pqUv Pda;sUj hdk jdl fv'chv an.

تصویر خبر
برانکو-پیگیر-کارت-بازی-رفیعی--حضور-یک-پیشکسوت-در-تمرین-سرخپوشان
برچسب های مرتبط: