پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:47

مسابقات جام ملت های اروپا 2016 در فرانسه، 1.22 میلیارد یوو به اقتصاد فرانسه کمک کرده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lshfrhj Ohl lgj ihd hvUPh 2016 nv tvhksiT 1.22 ldgdhvn dUU fi hrjwhn tvhksi ;l; ;vni hsj. ;l; 1.22 ldgdhvn dUvUdd lshfrhj dUvU 2016 fi hrjwhn tvhksi lshfrhj Ohl lgj ihd hvUPh 2016 nv tvhksiT 1.22 ldgdhvn dUU fi hrjwhn tvhksi ;l; ;vni hsj.

تصویر خبر
کمک-1-22-میلیارد-یورویی-مسابقات-یورو-2016-به-اقتصاد-فرانسه
برچسب های مرتبط: