پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:47

در حال دریافت متن کامل خبر...

xhgfhk UdnmUdd hc ۲ 'vU'hk yvfd lkjav ;vn

تصویر خبر
طالبان-ویدئویی-از-۲-گروگان-غربی-منتشر-کرد