پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:48

جانشین قائم مقام وزیر کشور در ستاد بازرسی گفت: وضعیت پوشش و حجاب در جامعه نامطلوب است که در این مسئله کم‌کاری برخی مسئولان و هجمه دشمنان هر کدام جای خود را دارند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ohkadk rhml lrhl Ucdv ;aUv nv sjhn fhcvsd 'tj: Uqudj PUaa U pOhf nv Ohlui khlxgUf hsj ;i nv hdk lsmgi ;l‌;hvd fvod lsmUghk U iOli nalkhk iv ;nhl Ohd oUn vh nhvkn. Uqudj khlxgUf "PUaa" U "pOhf" nv Ohlui /fnpOhfd nv foa owUwd klUn fdajvd nhvn Ohkadk rhml lrhl Ucdv ;aUv nv sjhn fhcvsd 'tj: Uqudj PUaa U pOhf nv Ohlui khlxgUf hsj ;i nv hdk lsmgi ;l‌;hvd fvod lsmUghk U iOli nalkhk iv ;nhl Ohd oUn vh nhvkn.

تصویر خبر
وضعیت-نامطلوب--پوشش--و--حجاب--در-جامعه--بدحجابی-در-بخش-خصوصی-نمود-بیشتری-دارد
برچسب های مرتبط: