پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:49

اراک- وزیر کشور گفت: دولت نگاه ویژه و جدی در زمینه مقابله با آسیب های اجتماعی در کشور دارد و تلاش داریم روند برنامه ریزی و اقدام برای کاهش این معضلات اجتماعی با سرعت بیشتری پیش رود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvh;- Ucdv ;aUv 'tj: nUgj k'hi UdCi U Ond nv cldki lrhfgi fh Hsdf ihd hOjlhud nv ;aUv nhvn U jgha nhvdl vUkn fvkhli vdcd U hrnhl fvhd ;hia hdk luqghj hOjlhud fh svuj fdajvd Pda vUn. qvUvj jsvdu vUkn lrhfgi fh Hsdf ihd hOjlhud nv ;aUv hvh;- Ucdv ;aUv 'tj: nUgj k'hi UdCi U Ond nv cldki lrhfgi fh Hsdf ihd hOjlhud nv ;aUv nhvn U jgha nhvdl vUkn fvkhli vdcd U hrnhl fvhd ;hia hdk luqghj hOjlhud fh svuj fdajvd Pda vUn.

تصویر خبر
ضرورت-تسریع-روند-مقابله-با-آسیب-های-اجتماعی-در-کشور
برچسب های مرتبط: