پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:50

تمامی سرویس های کارت بانک ملت از ساعت ۲۳ و سی دقیقه امشب لغایت ۶ صبح فردا جمعه ۲۴ دی ماه قطع خواهد بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jlhld svUds ihd ;hvj fhk; lgj hc shuj ۲۳ U sd nrdri hlaf gyhdj ۶ wfp tvnh Olui ۲۴ nd lhi rxu oUhin fUn. svUds ihd ;hvj fhk; lgj lUrjh rxu oUhin an jlhld svUds ihd ;hvj fhk; lgj hc shuj ۲۳ U sd nrdri hlaf gyhdj ۶ wfp tvnh Olui ۲۴ nd lhi rxu oUhin fUn.

تصویر خبر
سرویس-های-کارت-بانک-ملت-موقتا-قطع-خواهد-شد