پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:50

مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت از ارائه خدمات پارک هوشمند الیت تا پایان سال جاری در دو شهر کشور خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndvuhlg av;j jvhtd; iUalkn hgdj hc hvhmi onlhj Phv; iUalkn hgdj jh Phdhk shg Ohvd nv nU aiv ;aUv ofv nhn. onlhj Phv; iUalkn hgdj nv nU aiv ;aUv hvhmi ld‌aUn lndvuhlg av;j jvhtd; iUalkn hgdj hc hvhmi onlhj Phv; iUalkn hgdj jh Phdhk shg Ohvd nv nU aiv ;aUv ofv nhn.

تصویر خبر
خدمات-پارک-هوشمند-الیت-در-دو-شهر-کشور-ارائه-می-شود