پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:52

ازنا - ۱۰ اثر از لرستان در ششمین جشنواره اتودهای نمایشی غرب کشور پذیرفته شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hckh - ۱۰ hev hc gvsjhk nv aaldk OakUhvi hjUnihd klhdad yvf ;aUv Pbdvtji an. ۱۰ hev hc gvsjhk nv OakUhvi hjUnihd klhdad yvf ;aUv Pbdvtji an hckh - ۱۰ hev hc gvsjhk nv aaldk OakUhvi hjUnihd klhdad yvf ;aUv Pbdvtji an.

تصویر خبر
۱۰-اثر-از-لرستان-در-جشنواره-اتودهای-نمایشی-غرب-کشور-پذیرفته-شد
برچسب های مرتبط: