پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:52

همانطور که از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان شخصیتی ارزنده در جمهوری اسلامی یاد می‌شود، مردم افغانستان نیز برای این شخصیت احترام زیادی قائل هستند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ilhkxUv ;i hc Hdj‌hggi ihald vtskOhkd fi ukUhk aowdjd hvckni nv OliUvd hsghld dhn ld‌aUnT lvnl htyhksjhk kdc fvhd hdk aowdj hpjvhl cdhnd rhmg isjkn. lpfUfdj aowdj Hdj‌hggi ihald vtskOhkd kcn htyhksjhkd‌ih ilhkxUv ;i hc Hdj‌hggi ihald vtskOhkd fi ukUhk aowdjd hvckni nv OliUvd hsghld dhn ld‌aUnT lvnl htyhksjhk kdc fvhd hdk aowdj hpjvhl cdhnd rhmg isjkn.

تصویر خبر
محبوبیت-شخصیت-آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-نزد-افغانستانی-ها