پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:53

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان هواپیمایی را موظف به اولویت دادن به تولید داخلی در تأمین هواپیما و بالگرد کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkn'hk lOgs aUvhd hsghld shclhk iUhPdlhdd vh lUzt fi hUgUdj nhnk fi jUgdn nhogd nv jNldk iUhPdlh U fhg'vn ;vnkn. shclhk iUhPdlhdd lUzt fi hUgUdj nhnk fi jUgdn nhogd nv jNldk iUhPdlh U fhg'vn an klhdkn'hk lOgs aUvhd hsghld shclhk iUhPdlhdd vh lUzt fi hUgUdj nhnk fi jUgdn nhogd nv jNldk iUhPdlh U fhg'vn ;vnkn.

تصویر خبر
سازمان-هواپیمایی-موظف-به-اولویت-دادن-به-تولید-داخلی-در-تأمین-هواپیما-و-بالگرد-شد