پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:53

وزیر اسبق امور خارجه گفت: محور مقاومت در مقابل داعش ایستاد و تا چند وقت دیگر بُعد نظامی داعش تمام می شود اما این تازه آغاز راه است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ucdv hsfr hlUv ohvOi 'tj: lpUv lrhUlj nv lrhfg nhua hdsjhn U jh Ikn Urj nd'v fSun kzhld nhua jlhl ld aUn hlh hdk jhci Hyhc vhi hsj. lj;d: fi cUnd fSun kzhld nhua jlhl ld aUn Ucdv hsfr hlUv ohvOi 'tj: lpUv lrhUlj nv lrhfg nhua hdsjhn U jh Ikn Urj nd'v fSun kzhld nhua jlhl ld aUn hlh hdk jhci Hyhc vhi hsj.

تصویر خبر
متکی--به-زودی-ب-عد-نظامی-داعش-تمام-می-شود
برچسب های مرتبط: