پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:53

حزب عدالت و توسعه ترکیه تهدید کرد در صورت تصویب نشدن طرح اصلاح قانون اساسی، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد کرد.

pcf unhgj U jUsui jv;di jindn ;vn nv wUvj jwUdf kank xvp hwghp rhkUk hshsdT hkjohfhj cUnik'hl fv'chv oUhin ;vn. jindn pcf ph;l jv;di nv owUw fv'chvd hkjohfhj cUnik'hl pcf unhgj U jUsui jv;di jindn ;vn nv wUvj jwUdf kank xvp hwghp rhkUk hshsdT hkjohfhj cUnik'hl fv'chv oUhin ;vn.

تصویر خبر
تهدید-حزب-حاکم-ترکیه-در-خصوص-برگزاری-انتخابات-زودهنگام