پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:53

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم نهادینه شدن امنیت پایدار، گفت: منظور از امنیت پایدار نه امنیتی است که با اقتدار پلیس حاصل می‌شود، بلکه به معنای امنیتی است که در سایه اقتدار فرهنگی به دست می‌آید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk hOjlhud U Pda'dvd hc UrUu Ovl nhn'sjvd ;g hsjhk ;vlhkahi fh jh;dn fv gcUl kihndki ank hlkdj PhdnhvT 'tj: lkzUv hc hlkdj Phdnhv ki hlkdjd hsj ;i fh hrjnhv Pgds phwg ld‌aUnT fg;i fi lukhd hlkdjd hsj ;i nv shdi hrjnhv tvik'd fi nsj ld‌Hdn. fhdn jUhk jhf‌HUvd nhka‌HlUchk vh fhgh fvn luhUk hOjlhud U Pda'dvd hc UrUu Ovl nhn'sjvd ;g hsjhk ;vlhkahi fh jh;dn fv gcUl kihndki ank hlkdj PhdnhvT 'tj: lkzUv hc hlkdj Phdnhv ki hlkdjd hsj ;i fh hrjnhv Pgds phwg ld‌aUnT fg;i fi lukhd hlkdjd hsj ;i nv shdi hrjnhv tvik'd fi nsj ld‌Hdn.

تصویر خبر
باید-توان-تاب-آوری-دانش-آموزان-را-بالا-برد
برچسب های مرتبط: