پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:54

اهواز - ایرنا -استاندار خوزستان گفت: در دیداری که با مرحوم آیت الله هاشمی داشتم قول دادند به خوزستان بیایند و طرح هایشان را برای توسعه استان خوزستان به من ارایه دهند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hiUhc - hdvkh -hsjhknhv oUcsjhk 'tj: nv ndnhvd ;i fh lvpUl Hdj hggi ihald nhajl rUg nhnkn fi oUcsjhk fdhdkn U xvp ihdahk vh fvhd jUsui hsjhk oUcsjhk fi lk hvhdi nikn. rUgd ;i Hdj hggi ihald fi oUcsjhkd ih nhn hiUhc - hdvkh -hsjhknhv oUcsjhk 'tj: nv ndnhvd ;i fh lvpUl Hdj hggi ihald nhajl rUg nhnkn fi oUcsjhk fdhdkn U xvp ihdahk vh fvhd jUsui hsjhk oUcsjhk fi lk hvhdi nikn.

تصویر خبر
قولی-که-آیت-الله-هاشمی-به-خوزستانی-ها-داد
برچسب های مرتبط: