پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:55

50 نفر از شیعیان اروپایی و آمریکایی به حرم مطهر رضوی مشرف شده و از نزدیک با فعالیت‌های فرهنگی این بارگاه منور آشنا شدند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

50 ktv hc adudhk hvUPhdd U Hlvd;hdd fi pvl lxiv vqUd lavt ani U hc kcnd; fh tuhgdj‌ihd tvik'd hdk fhv'hi lkUv Hakh ankn. 50 ktv hc adudhk hvUPhdd U Hlvd;hdd fi pvl vqUd lavt ankn 50 ktv hc adudhk hvUPhdd U Hlvd;hdd fi pvl lxiv vqUd lavt ani U hc kcnd; fh tuhgdj‌ihd tvik'd hdk fhv'hi lkUv Hakh ankn.

تصویر خبر
50-نفر-از-شیعیان-اروپایی-و-آمریکایی-به-حرم-رضوی-مشرف-شدند
برچسب های مرتبط: