پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:55

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش ایران در منطقه و جهان گفت: در گذشته زنجیر تحقیر و تحریم بین‌المللی در پای ایران قرار داشت که امروز آن زنجیر پاره شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ucdv tvik' U hvahn hsghld fh hahvi fi kra hdvhk nv lkxri U Oihk 'tj: nv 'baji ckOdv jprdv U jpvdl fdk‌hglggd nv Phd hdvhk rvhv nhaj ;i hlvUc Hk ckOdv Phvi an. ckOdv "jprdv U jpvdl fdk‌hglggd" ugdi hdvhk Phvi ani hsj/nalk nv "Psh lbh;vhj" fnuind ;vn Ucdv tvik' U hvahn hsghld fh hahvi fi kra hdvhk nv lkxri U Oihk 'tj: nv 'baji ckOdv jprdv U jpvdl fdk‌hglggd nv Phd hdvhk rvhv nhaj ;i hlvUc Hk ckOdv Phvi an.

تصویر خبر
زنجیر--تحقیر-و-تحریم-بین-المللی--علیه-ایران-پاره-شده-است-دشمن-در--پسا-مذاکرات--بدعهدی-کرد