پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:55

رئیس دفتر مقام معظم رهبری بابیان اینکه امروز اداره دنیا در دست اراذل است، گفت: دشمنان به دلیل وجود نیروهای مسلح قوی و پرتوان جرأت دست‌اندازی به کشور ما را ندارند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds ntjv lrhl luzl vifvd fhfdhk hdk;i hlvUc hnhvi nkdh nv nsj hvhbg hsjT 'tj: nalkhk fi ngdg UOUn kdvUihd lsgp rUd U PvjUhk OvNj nsj‌hknhcd fi ;aUv lh vh knhvkn. ‌‌nalkhk OvNj nsj‌hknhcd fi‌ kzhl hsghld vh knhvkn/ jh clhkd ;i vifvd nhvdl kfhdn k'vhk fUn vmds ntjv lrhl luzl vifvd fhfdhk hdk;i hlvUc hnhvi nkdh nv nsj hvhbg hsjT 'tj: nalkhk fi ngdg UOUn kdvUihd lsgp rUd U PvjUhk OvNj nsj‌hknhcd fi ;aUv lh vh knhvkn.

تصویر خبر
--دشمنان-جرأت-دست-اندازی-به--نظام-اسلامی-را-ندارند--تا-زمانی-که-رهبری-داریم-نباید-نگران-بود
برچسب های مرتبط: