پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:55

مصطفی رحماندوست، شاعر و نویسنده در نشستی که در دپارتمان زبان فارسی دانشگاه دهلی نو برگزارشد، گفت: «ادبیات کودک ونوجوان ایران ریشه درادبیات مردمی و عامیانه دارد.»

در حال دریافت متن کامل خبر...

lwxtd vplhknUsjT ahuv U kUdskni nv kasjd ;i nv nPhvjlhk cfhk thvsd nhka'hi nigd kU fv'chvanT 'tj: Khnfdhj ;Un; UkUOUhk hdvhk vdai nvhnfdhj lvnld U uhldhki nhvn.L hkjahv shghki ۱۲ ichv ukUhk ;jhf fvhd ;Un;hk hdvhkd/ vplhknUsj nv ikn ofv nhn lwxtd vplhknUsjT ahuv U kUdskni nv kasjd ;i nv nPhvjlhk cfhk thvsd nhka'hi nigd kU fv'chvanT 'tj: Khnfdhj ;Un; UkUOUhk hdvhk vdai nvhnfdhj lvnld U uhldhki nhvn.L

تصویر خبر
انتشار-سالانه-۱۲-هزار-عنوان-کتاب-برای-کودکان-ایرانی--رحماندوست-در-هند-خبر-داد
برچسب های مرتبط: