پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:56

عضو هیات‌ئیسه مجلس گفت: طبق اعلام شورای نگهبان هرگونه فعالیت پیش از موعد در بحث انتخابات که شائبه انتخاباتی داشته باشد تخلف است و استفاده از امکانات دولتی در این راستا موضوعی است که می‌تواند قوه قضائیه به آن ورود پیدا کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

uqU idhj‌mdsi lOgs 'tj: xfr hughl aUvhd k'ifhk iv'Uki tuhgdj Pda hc lUun nv fpe hkjohfhj ;i ahmfi hkjohfhjd nhaji fhan jogt hsj U hsjthni hc hl;hkhj nUgjd nv hdk vhsjh lUqUud hsj ;i ld‌jUhkn rUi rqhmdi fi Hk UvUn Pdnh ;kn. vkOfvchni: hkOhl iv'Uki tuhgdj Pda hc lUun ;i ahmfi jfgdyhj nhaji fhan jogt lpsUf ld‌aUn uqU idhj‌mdsi lOgs 'tj: xfr hughl aUvhd k'ifhk iv'Uki tuhgdj Pda hc lUun nv fpe hkjohfhj ;i ahmfi hkjohfhjd nhaji fhan jogt hsj U hsjthni hc hl;hkhj nUgjd nv hdk vhsjh lUqUud hsj ;i ld‌jUhkn rUi rqhmdi fi Hk UvUn Pdnh ;kn.

تصویر خبر
رنجبرزاده--انجام-هرگونه-فعالیت-پیش-از-موعد-که-شائبه-تبلیغات-داشته-باشد-تخلف-محسوب-می-شود
برچسب های مرتبط: