پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:57

بازرس ویژه اداره بازرسی در امور بازسازی افغانستان اعلام کرد: با وجود کمک میلیاردی در افغانستان نیروهای امنیت این کشور قادر به برقراری امنیت در کشور نیستند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fhcvs UdCi hnhvi fhcvsd nv hlUv fhcshcd htyhksjhk hughl ;vn: fh UOUn ;l; ldgdhvnd nv htyhksjhk kdvUihd hlkdj hdk ;aUv rhnv fi fvrvhvd hlkdj nv ;aUv kdsjkn. kdvUihd hlkdjd htyhksjhk jUhk fvrvhvd hlkdj ;hlg ;aUv vh knhvkn fhcvs UdCi hnhvi fhcvsd nv hlUv fhcshcd htyhksjhk hughl ;vn: fh UOUn ;l; ldgdhvnd nv htyhksjhk kdvUihd hlkdj hdk ;aUv rhnv fi fvrvhvd hlkdj nv ;aUv kdsjkn.

تصویر خبر
نیروهای-امنیتی-افغانستان-توان-برقراری-امنیت-کامل-کشور-را-ندارند
برچسب های مرتبط: