پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:57

خرم آباد - مدیر کل امور بانوان استانداری لرستان از برپایی نمایشگاه «دستاوردهای زنان» در لرستان همزمان با ایام دهه فجر خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ovl Hfhn - lndv ;g hlUv fhkUhk hsjhknhvd gvsjhk hc fvPhdd klhda'hi KnsjhUvnihd ckhkL nv gvsjhk ilclhk fh hdhl nii tOv ofv nhn. klhda'hi KnsjhUvnihd ckhkL nv gvsjhk fvPh ld‌aUn ovl Hfhn - lndv ;g hlUv fhkUhk hsjhknhvd gvsjhk hc fvPhdd klhda'hi KnsjhUvnihd ckhkL nv gvsjhk ilclhk fh hdhl nii tOv ofv nhn.

تصویر خبر
نمایشگاه--دستاوردهای-زنان--در-لرستان-برپا-می-شود
برچسب های مرتبط: