پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:58

ستاد تبلیغات جنگ در عراق از انهدام پایگاه تک تیراندازان گروه تروریستی داعش در موصل خبر داد....

در حال دریافت متن کامل خبر...

sjhn jfgdyhj Ok' nv uvhr hc hkinhl Phd'hi j; jdvhknhchk 'vUi jvUvdsjd nhua nv lUwg ofv nhn.... hkinhl Phd'hi j; jdvhknhchk nhua nv lUwg sjhn jfgdyhj Ok' nv uvhr hc hkinhl Phd'hi j; jdvhknhchk 'vUi jvUvdsjd nhua nv lUwg ofv nhn....

تصویر خبر
انهدام-پایگاه-تک-تیراندازان-داعش-در-موصل
برچسب های مرتبط: