پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:59

خرم آباد - ایرنا - در پی انتقادهای روزهای اخیر در خصوص آمار دقیق نرخ بیکاری لرستان و ادعاهایی مبنی بر اینکه این آمار واقعی نیست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان اطلاعیه ای صادر کرد که در آن بر مستند بودن نرخ 12 درصدی بیکاری در لرستان تاکید شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ovl Hfhn - hdvkh - nv Pd hkjrhnihd vUcihd hodv nv owUw Hlhv nrdr kvo fd;hvd gvsjhk U hnuhihdd lfkd fv hdk;i hdk Hlhv Uhrud kdsj hnhvi ;g juhUkT ;hv U vthi hOjlhud gvsjhk hxghudi hd whnv ;vn ;i nv Hk fv lsjkn fUnk kvo 12 nvwnd fd;hvd nv gvsjhk jh;dn ani hsj. hnhvi ;g juhUkT ;hv U vthi hOjlhud: kvo fd;hvd gvsjhk 12 nvwn hsj ovl Hfhn - hdvkh - nv Pd hkjrhnihd vUcihd hodv nv owUw Hlhv nrdr kvo fd;hvd gvsjhk U hnuhihdd lfkd fv hdk;i hdk Hlhv Uhrud kdsj hnhvi ;g juhUkT ;hv U vthi hOjlhud gvsjhk hxghudi hd whnv ;vn ;i nv Hk fv lsjkn fUnk kvo 12 nvwnd fd;hvd nv gvsjhk jh;dn ani hsj.

تصویر خبر
اداره-کل-تعاون--کار-و-رفاه-اجتماعی--نرخ-بیکاری-لرستان-12-درصد-است
برچسب های مرتبط: