پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:59

مسکو - ایرنا - چهار جنگجوی مسلح که در درگیری با نیروهای امنیتی روسیه در جمهوری چچن فدراسیون روسیه کشته شدند، عضو یک گروه مسلح مرتبط با گروه تروریستی داعش بودند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ls;U - hdvkh - Iihv Ok'OUd lsgp ;i nv nv'dvd fh kdvUihd hlkdjd vUsdi nv OliUvd IIk tnvhsdUk vUsdi ;aji anknT uqU d; 'vUi lsgp lvjfx fh 'vUi jvUvdsjd nhua fUnkn. Ok'OUdhk ;aji ani nv vUsdi fh nhua hvjfhx nhajkn ls;U - hdvkh - Iihv Ok'OUd lsgp ;i nv nv'dvd fh kdvUihd hlkdjd vUsdi nv OliUvd IIk tnvhsdUk vUsdi ;aji anknT uqU d; 'vUi lsgp lvjfx fh 'vUi jvUvdsjd nhua fUnkn.

تصویر خبر
جنگجویان-کشته-شده-در-روسیه-با-داعش-ارتباط-داشتند