پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:00

بدون شک این دو کشور همواره از پیشتازان صنعت ریلی، به‌خصوص در حوزه قطارهای پرسرعت بوده‌اند و به ‌نظر می‌رسد، این دوئل نفس‌گیر تنها یک برنده داشته باشد!

در حال دریافت متن کامل خبر...

fnUk a; hdk nU ;aUv ilUhvi hc Pdajhchk wkuj vdgdT fi‌owUw nv pUci rxhvihd Pvsvuj fUni‌hkn U fi ‌kzv ld‌vsnT hdk nUmg kts‌'dv jkih d; fvkni nhaji fhan! vrhfj vdgdY hc v;Uvna;kd ChPk jh vUdhd Idk fnUk a; hdk nU ;aUv ilUhvi hc Pdajhchk wkuj vdgdT fi‌owUw nv pUci rxhvihd Pvsvuj fUni‌hkn U fi ‌kzv ld‌vsnT hdk nUmg kts‌'dv jkih d; fvkni nhaji fhan!

تصویر خبر
رقابت-ریلی--از-رکوردشکنی-ژاپن-تا-رویای-چین
برچسب های مرتبط: