پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:00

زاهدان - رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از الگوهای موفق و ماندگار در تاریخ است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

chinhk - vmds ;g nhn'sjvd sdsjhk U fgUIsjhk 'tj: Hdj hggi ihald vtskOhkd d;d hc hg'Uihd lUtr U lhkn'hv nv jhvdo hsj. Hdj hggi ihald vtskOhkd hg'Udd lUtr U lhkn'hv nv jhvdo hsj chinhk - vmds ;g nhn'sjvd sdsjhk U fgUIsjhk 'tj: Hdj hggi ihald vtskOhkd d;d hc hg'Uihd lUtr U lhkn'hv nv jhvdo hsj.

تصویر خبر
آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-الگویی-موفق-و-ماندگار-در-تاریخ-است
برچسب های مرتبط: