پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:01

جان کری وزیر خارجه آمریکا در جلسه ای پشت درهای بسته با شماری از نمایندگان چند گروه سوری و چند دیپلمات درباره سوریه سخن گفت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ohk ;vd Ucdv ohvOi Hlvd;h nv Ogsi hd Paj nvihd fsji fh alhvd hc klhdkn'hk Ikn 'vUi sUvd U Ikn ndPglhj nvfhvi sUvdi sok 'tj. htahd kUhv wUjd Ogsi owUwd Ohk ;vd fh lohgtdk sUvdi Ohk ;vd Ucdv ohvOi Hlvd;h nv Ogsi hd Paj nvihd fsji fh alhvd hc klhdkn'hk Ikn 'vUi sUvd U Ikn ndPglhj nvfhvi sUvdi sok 'tj.

تصویر خبر
افشای-نوار-صوتی-جلسه-خصوصی-جان-کری-با-مخالفین-سوریه
برچسب های مرتبط: