پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:02

تهران- ایرنا- استاد ادبیات و زبان فارسی دانشگاه خوارزمی تهران می گوید، افزون بر 300 نفر از استادان دانشگاه و شخصیت های فرهنگی کشور از شاگردان مرحوم دکتر علی شریعتمداری بودند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk- hdvkh- hsjhn hnfdhj U cfhk thvsd nhka'hi oUhvcld jivhk ld 'UdnT htcUk fv 300 ktv hc hsjhnhk nhka'hi U aowdj ihd tvik'd ;aUv hc ah'vnhk lvpUl n;jv ugd avdujlnhvd fUnkn. fda hc300 jk hchsjhnhk nhka'hi ihd ;aUv ah'vn lvpUl avdujlnhvd fUnkn jivhk- hdvkh- hsjhn hnfdhj U cfhk thvsd nhka'hi oUhvcld jivhk ld 'UdnT htcUk fv 300 ktv hc hsjhnhk nhka'hi U aowdj ihd tvik'd ;aUv hc ah'vnhk lvpUl n;jv ugd avdujlnhvd fUnkn.

تصویر خبر
بیش-از300-تن-ازاستادان-دانشگاه-های-کشور-شاگرد-مرحوم-شریعتمداری-بودند
برچسب های مرتبط: